Huddig 1260 Cable

Vi vet hur din vardag ser ut

Linjearbete och kabelplöjning innebär tuffa utmaningar. Säkerhetskraven är höga och maskinens förmåga att ta sig fram i riktigt svår terräng sätts på prov. Arbete med kabel innebär många olika arbetsmoment, oavsett om kabeln går i luften eller i marken. För att du ska kunna jobba smart krävs en maskin som är flexibel och som kan utrustas med många olika tillbehör.

Kabelarbete måste kunna utföras oavsett väder och markförhållanden. Blöta myrar, leriga åkrar eller stenig skogsmark får inte sätta stopp för arbetet. Här krävs en pålitlig maskin som tar sig fram oberoende av hur underlaget ser ut.

Säkerheten är viktig vid arbete med kabel. Dels för maskinföraren men också för eventuella personer som jobbar i närheten av maskinen.

Idealisk för linjearbete

HUDDIG är den enda maskin du behöver för att genomföra ett linjearbete. Med en HUDDIG utför du arbetsmoment som annars skulle kräva flera maskiner och personer.

Kombinationen av grävaggregatet och HUDDIG Lift utrustad med personkorg och stolpgrip gör att du med en HUDDIG kan göra alla arbetsmoment som krävs vid linjearbete. Med en HUDDIG arbetar du smart och effektivt vid nybyggnad, underhåll och rasering.

Unika terrängegenskaper hos en HUDDIG gör att du kan ta dig fram överallt. Den pendlande midjan, den höga markfrigången och de stora hjulen är viktiga egenskaper för terrängkörning. Från personkorgen utför du monteringsjobb på höga höjder säkert och effektivt.

För mer information besök huddig.se

Huddig Lift

Huddig 1260E kan utrustas med två varianter av lift, med en maxhöjd på 14,2 eller 20,1 m. Liften har en mängd olika användningsområden och gör det möjligt att arbeta på hög höjd. Korgen rymmer två personer.